Pastorační středisko

Námět z Blanska

Jak probíhal živý betlém v Blansku v minulých letech

Živý betlém se v Blansku ze začátku odehrával na náměstí, později pak v městském parku, během období covidu v kostele, od roku 2022 na blanenském zámku.

Program živého betléma v parku

Na prostranství stála chýše s jeslemi (zprvu bývala chýše dřevěná, později udělaná z tee-pee). Opodál byla ohrada s ovečkami a oheň, u kterého byli velcí pastýři (skauti). Prostor byl dokola ohrazen páskou, aby přicházející lidé vytvořili kolem dostatečně velký kruh a bylo vidět, co se bude kolem chýše odehrávat.

Program začal tím, že sbor zpíval u chýše vánoční křesťanské písně a koledy. Mezitím se „v zákulisí“ u zámku přichystali kostýmovaní herci, malá děvčata byla převlečená za selky, kluci za pastýře. Přišla sem také mladá rodina s dítětem, která představovala Svatou rodinu.

Místní farář zahájil program u chýše přivítáním příchozích a přečetl úryvek z evangelia o narození Ježíše v Betlémě. Během čtení přišla Svatá rodina do chýše a usadila se tam. Pastýři a selky přišli také, ale nešli až k chýši, zůstali opodál připraveni s dary.

Po čtení evangelia následovala scénka k živému betlému, kvůli zjednodušení ozvučení to bylo tak, že herci hráli více gesty, jejich řeč byla předtočená na „playback“ nebo za ně mluvil někdo jiný do mikrofonu. V závěru scénky pastýři a selky přinesli dary k jeslím.

Po scénce následovalo vystoupení folklorního souboru Drahánek s koledovou tematikou a tancem.

Na závěr místní farář všem poděkoval, řekl lidem krátké poselství s přáním a vyzval je ke společnému zpěvu koledy Narodil se Kristus Pán.

Pak byla odstraněna páska a farář pozval všechny, aby se ještě zdrželi, podívali se na „Svatou rodinu“ a na ovečky, byla možnost dát si i teplý čaj. Mezitím sbor zase hrál a zpíval koledy a vánoční písně, lidé si spolu povídali, šli se podívat k jeslím na „Ježíška“, většinu i popřáli „Svaté rodině“, prohodili s nimi pár slov, a tak se vytvořil vlastně skutečný živý betlém ze všech lidí, kteří se na akci přišli podívat, už to nebylo žádné divadlo, každý se stal tím, kdo do betléma přišel.

Tato tradice se v posledních letech mění, betlém se v roce 2022 odehrál na blanenském zámku. Koncept zůstal stejný, „Svatá rodina“ byla umístěna v podloubí, četlo se evangelium o narození Ježíše, během kterého herci přišli, ale už nebyla další hraná scénka. Sbor opět zpíval písně, vystoupil folklorní soubor Drahánek, byla možnost „navštívit Svatou rodinu“ a společně „pobýt“ na nádvoří zámku.