Pastorační středisko

Služba ve věznicích

Ve vězeňských zařízeních na území brněnské diecéze je k dispozici duchovní služba. Věnují se ji duchovní z různých křesťanských církví. Kontaktní osoby z řad kněží a jáhnů naší diecéze:

 • Mgr. Ladislav Kinc – jáhen
  e-mail: kinc@dieceze.cz
  koordinátor pastorace ve věznicích na území brněnské diecéze, pověřen duchovní službou ve věznici v Kuřimi
 • doc. Mgr. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. – jáhen
 • speciální služba duchovních obnov ve věznicích
 • R. D. ThLic. Marek Hlávka – farář
  e-mail: veverskabityska@dieceze.cz
  pověřen duchovní službou ve věznici v Kuřimi
 • R. D. Mgr. Petr Hošek – farář
  e-mail: ujezdubrna@dieceze.cz
  pověřen duchovní službou ve věznici v Rapoticích
 • R. D. Mgr. Václav Knotek – farář
  e-mail: lipuvka@dieceze.cz
  pověřen duchovní službou ve věznici v Kuřimi
 • R. D. Ing. Pavel Kolář, CSc. – rektor kostela
  e-mail: ing.kolar@gmail.com
  pověřen duchovní službou ve věznici v Kuřimi
 • R. D. Mgr. Milan Plíšek – farní vikář
  e-mail: vranovnaddyji@dieceze.com
  pověřen duchovní službou ve věznici ve Znojmě
 • R. D. Mgr. Pavel Römer – farář
  e-mail: breclav@dieceze.cz
  pověřen duchovní službou ve věznici v Břeclavi
 • R. D. Mgr. Jaromír Smejkal – farář
  e-mail: duchpast@podaneruce.cz
  pověřen duchovní službou ve věznicích Brno-Bohunice a Břeclav
 • R. D. ThDr. Lukasz Andrzej Szendzielorz – farář
  e-mail: breclav-postorna@dieceze.cz
  pověřen duchovní službou ve věznici v Břeclavi-Poštorné
 • Roman Šimků – pastorační asistent
  e-mail: duchpast@podaneruce.cz
  pověřen duchovní službou ve věznici Brno-Bohunice
 • PhDr. Ing. Vladimír Večeřa – jáhen
  e-mail: vysokepopovice@dieceze.cz
  pověřen duchovní službou ve věznici Rapotice.

Aktuální informace a více na stránkách Vězeňské duchovní péče a služby www.vdpcr.eu.