Pastorační středisko

Kurz Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách

Kurz je určen lidem, kteří budou pomáhat v duchovní péči o staré a nemocné lidi, pomůže ale také všem, kteří se o staré a nemocné již starají a chtějí si takto rozšířit svůj obzor. Je vhodný také pro ty, kdo pomáhají v duchovní službě v sociálních ústavech.

Náplní kurzu jsou základní vědomosti obecné i zdravotnické etiky, organizace zdravotnictví a sociálních služeb v ČR, managementu, z teologie, religionistiky. Součástí kurzu je také individuální supervidovaná praxe pod vedením zkušených nemocničních kaplanů.

Cíle kurzu:

  • vyškolit dobrovolníky pro službu v nemocnicích a sociálních zařízeních
  • pomoc sociálním a zdravotnickým zařízením v naplnění holistického a paliativního přístupu k pacientům
  • podpora socializace pacientů
  • umožnit lidem v důchodovém věku s rozsáhlými zkušenostmi doprovázet své vrstevníky v jejich osobnostním růstu

Lektoři:

Kurz i pozdější odborné vedení dobrovolníků v pastorační péči zajišťují nemocniční kaplani. Kurz zúročuje dlouholetou práci nemocničních kaplanů a jejich zkušenosti se spoluprací s dobrovolníky.

  • ThLic. Leo Zerhau, ThD. – katolický kněz, 10 let praxe s vedením kolektivu, 15 let praxe nemocničního kaplana
  • Mgr. Františka Jana Majerčíková – dlouholetá zdravotní sestra, 10 let praxe nemocničního kaplana, 8 let praxe vedení církevní komunity
  • ThLic. Ludvík Bradáč, ThD. – katolický kněz, dlouholetá lektorská činnost v oblasti spiritualní péče v Rusku a Itálii, zkušenost s účastí v hospicové práci
  • Bedřich Horák – katolický kněz; v letech 2000–2003 studoval licenciát z biblické teologie na teologické fakultě Pontificia Universita Gregoriana v Římě; dlouholetá lektorská činnost
  • Ing. Mgr. Jan Zachoval, CsC. – několikaletá práce v managementu nemocnice, zakladatelská postava nemocničního kaplanství v Brně (20 let zkušeností v této pozici), účast v grantových projektech na pozici nemocničního kaplana, rozsáhlá přednášková činnost v oblasti nemocničního kaplanství (NCO NZO a další).
  • PhDr. Martina Kosová – psychoterapeutka v oblasti logoterapie a existenciální analýzy, mnohaletá praxe psycholožky v Masarykově onkologickém ústavu a Dětské nemocnici.

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Biskupství brněnského a statutárního města Brna.

Nejbližší kurz bude probíhat v pěti sobotních setkáních na přelomu roku 2023/2024: 14.10. 2023, 11.11.2023, 13.1.2024, 10.2.2024, 2.3.2024.

Veškeré další informace a přihlášky pouze na e-mailu: dobrovolnikpp@dieceze.cz.