Pastorační středisko

Inspirace k evangelizaci

Nejlepší služba spoluobčanům je hlásání evangelia. (Jan Pavel II. Redemptoris missio)

Základem evangelizace  je seznámit lidi s Kristem, aby i oni mohli poznat radostné poselství evangelia.

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)

Na těchto stránkách nabízíme inspiraci k evangelizaci, kterou můžete využít pro sebe i pro hlásání evangelia. Nezapomínejme však do všech aktivit, kterými chceme hlásat evangelium, pozvat Ježíše, postavit je na modlitbě a adoracích ve farnosti, aby On byl ten, kdo se bude dotýkat lidských srdcí a našemu snažení dávat smysl.

Inspirace k evangelizaci