Pastorační středisko

Kurz Katecheta

Kurz pořádá Diecézní katechetické centrum.

Čas konání: od října 2023 do června 2024 (cca 14 sobot od 9 do 15 hod. dle daného rozvrhu)
Místo konání:  pravděpodobně Petrov 2, sál za katedrálou v Brně

Kontaktní osoba: PhDr. Marie Šumberová, e-mail: sumberova@biskupstvi.cz; tel: 533 033 247

Kurz Katecheta je určen těm, kdo chtějí v budoucnu po dohodě s duchovním správcem pomáhat ve farní katechezi dětí či v katechezi jiné věkové skupiny. Pro účast v něm je potřeba řádné absolvování Teologického kurzu. V případě potřeby je však možno postup obrátit: nejdříve absolvovat kurz Katecheta (a neztrácet rok), potom si doplnit kurz Teologický. (Kurz Katecheta se střídá s Teologickým kurzem: jeden rok je kurz Teologický, další rok kurz Katecheta.)

Kurz Katecheta obsahuje tyto předměty: katechetika, didaktika, pedagogika, psychologie, katechetické metody, pastorálka, organizace katecheze v diecézi a spirituální teologie. Katechetické metody jsou vyučovány formou praktických workshopů a seminářů.

Více na <https://kc.biskupstvi.cz/kurz-katecheta>.