Pastorační středisko

Církevní turistika

Církevní turistika prezentuje nejširší veřejnosti křesťanské církevní památky, poutní místa a další zajímavosti, které mají křesťanskou víru jako společného jmenovatele. Zároveň představuje nové možnosti využití církevních objektů a propojuje křesťanské církevní památky s ostatními doprovodnými aktivitami, které přispívají k obnově duchovních, duševních i fyzických sil.

POUTNÍ MÍSTA

 • Informace, historie
 • Poutě, termíny
 • Akce (koncerty, přednášky, výstavy, duchovní cvičení)
 • Pravidelné bohoslužby
 • Mapa
 • Nejbližší ubytování
 • Nejbližší zajímavosti

UBYTOVÁNÍ

 • Využití neobydlených far pro turistické účely
 • Penziony, fary (chalupa), klášterní ubytování
 • Nejrůznější kategorie
 • Pro širokou veřejnost

ZAJÍMAVOSTI

 • Architektonické zajímavosti
 • Krypty
 • Chrámové věže
 • Křížové cesty
 • Drobné sakrální památky
 • Farní / klášterní kavárny, obchůdky

POUTNÍ TRASY

 • Trasy a jejich etapy
 • Mapové podklady
 • Církevní nabídka na trase

JAZYKOVÉ MUTACE

Německy, anglicky, polsky

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

Polsko – diecéze Opole

Rakousko – diecéze St. Pölten