Pastorační středisko

Služba studentům

Vysokoškolským studentům v Brně se věnují především bratři jezuité. Tato činnost se děje pod hlavičkou Vysokoškolského katolického hnutí v Brně. Vysokoškolská katolická hnutí (VKH) vznikala po roce 1989. Nezávisle na sobě vznikla ve třech městech: v Praze, Brně a Olomouci. VKH Brno vzniklo v roce 1990. V současné době sídlí VKH v prostorách Studentského centra, Kozí 8, Brno, tel.: 511 119 026, email: spravce@vkhbrno.cz.

Celkově se mladým lidem věnují v diecézi také tyto organizace, sdružení, iniciativy:

Tento výčet zdaleka není úplný, patří sem mnohá společenství mladých, která jsou spojená s konkrétními farnostmi v diecézi.