Pastorační středisko

Teologický kurz

Kurz pořádá Katechetické centrum ve dvouletých intervalech. Další běh bude zahájen v říjnu 2024.

Cílová skupina:

pro budoucí katechety; 
pro budoucí lektory a akolyty; 
pro pastorační asistenty;
pro zájemce, kteří si chtějí upevnit a rozšířit svoje křesťanské vzdělání; 
pro uchazeče o studium na teol. fakultách


Teologický kurz je základním i výchozím kurzem (viz graf dole). Věnuje se především tradičním teologickým disciplínám a několika dalším praktickým tématům (práce v malých společenstvích, komunikace, farnost atd.). Jako výchozí kurz je určen pro ty, kteří se rozhodli sloužit jako katecheté nebo lektoři a akolyté a budou v příštím roce pokračovat specializovaným vzděláním. To znamená, že výše uvedení katecheté, lektoři a akolyté mají celkově v podstatě třísemestrální vzdělání (TK + Katecheta nebo Akolyta), které je předpokladem pro jejich možné ustanovení.

Teologický kurz je povinným základním kurzem pro ty, kteří jsou v diecézi zaměstnáni jako pastorační asistenti, nemají základní teologické vzdělání na teol. fakultách a chtějí dále jako pastorační asistenti pracovat. Zároveň je doporučeným kurzem pro ty, kteří si chtějí doplnit a systematizovat svoje teologické vzdělání. Tento kurz je prospěšný i pro ty, kteří se hlásí na teologickou fakultu a pro ty, kteří se pohybují v různých pastoračních aktivitách (malá společenství víry, farní administrativa, komunikace…).