Pastorační středisko

Služba pro Romy

Při České biskupské konferenci byl ke specifickému úkolu Iustitia et Pax, menšiny a migranty jmenován pomocný biskup pražský Mons. Václav Malý.