Pastorační středisko

Kurz Služba ve farnosti

 

Kurz letos již proběhl, ukončen byl v březnu 2022. Další běh se uskuteční opět, dá-li Pán od ledna 2024, s přihlašováním na podzim 2023 (říjen) po ukončeném Teologickém kurzu. Na ten se lze do jeho zahájení přihlásit, začne na podzim 2022 (září, říjen).

Kurz probíhá jednou za dva roky a je určen těm, kteří slouží nebo budou sloužit ve farnostech v těchto oblastech: podávání sv. přijímání v kostele, návštěvování nemocných s eucharistií, vedení bohoslužeb slova bez kněze, vedení Denní modlitby církve, vedení modlitby růžence, křížové cesty, malého společenství (jen základní informace) a podobně. Předpokládá se úspěšné absolvování Teologického kurzu (nebo absolvování jednoročního katechetického kurzu v minulosti). Absolvování kurzu Služba ve farnosti je předpokladem, nikoli nárokem na ustanovení k příslušné službě.