Pastorační středisko

Živý betlém

Živý betlém je divadelní představení, které se koná ve vánoční době na mnoha místech naší země. Přibližuje tak lidem příběh o narození Ježíše Krista podle evangelia.

První živý betlém „postavil“ ve 13. století sv. František z Assisi, odtud se pak zrodila myšlenka na vytváření betlémů až do takové podoby, jak je známe dnes. Letos slavíme výročí 800 let od prvního živého betléma.

Pastýři a mnoho dalších lidí, kteří přicházeli k narozenému Ježíši odcházeli obdarovaní. V Ježíši poznali toho, který přinesl na svět světlo, které zazářilo ve tmě. Také my můžeme odcházet obdarováni, když otevřeme Ježíši svá srdce a toto obdarování můžeme zprostředkovat i svému okolí, třeba pozváním k živému betlému.

Nabízíme tedy inspiraci k vytvoření živého betléma i pozvání do míst, kde již živý betlém probíhá.

  1. Inspirace z farností
  2. Scénky pro živý betlém
  3. Pozvánky na živý betlém