Pastorační středisko

Evangelizace na sociálních sítích

Přinášíme vám tipy na inspirativní profily s křesťanskou tématikou.
Brněnská diecéze:

Brno Worship
Fb: https://www.facebook.com/chvalybrno
Ig: https://www.instagram.com/brnoworship/

Diecézní centrum mládeže Brno
Fb: https://www.facebook.com/dcmbrno
Ig: https://www.instagram.com/dcm.brno/

Diecézní centrum života pro mládež MAMRE
Fb: https://www.facebook.com/groups/681373168539602
Ig: https://www.instagram.com/dczm.mamre/

VKH Brno
Fb: https://www.facebook.com/vkhbrno
Ig: https://www.instagram.com/vkhbrno/

SKH Brno
Ig: https://www.instagram.com/skh_brno/

Signály.cz
Fb: https://www.facebook.com/signaly
Ig: https://www.instagram.com/signaly.cz/

Komunita Sant’Egidio v Brně
Fb: https://www.facebook.com/egidiobrno
Ig: https://www.instagram.com/santegidio.brno/

Carry the love Brno
Fb: https://www.facebook.com/carrythelovebrno
Ig: https://www.instagram.com/carrythelovebrno/

Ostatní:

Betlémské světlo
Fb: https://www.facebook.com/betlemskesvetlocz
Ig: https://www.instagram.com/betlemskesvetlo/

Projekt Godzone
Fb: https://www.facebook.com/godzonesk
Ig: https://www.instagram.com/godzonesk/

Projekt ON
Fb: https://www.facebook.com/projektVK
Ig: https://www.instagram.com/projekt__on/

Nadační fond Credo
Fb: https://www.facebook.com/credonadacnifond
Ig: https://www.instagram.com/credonf.cz/

Studentský velehrad
Fb: https://www.facebook.com/studentskyvelehrad
Ig: https://www.instagram.com/studentsky_velehrad/

Live 4G
Fb: https://www.facebook.com/live4gcz
Ig: https://www.instagram.com/live4gcz/

Vždy s Bohem
Fb: https://www.facebook.com/vzdysbohem
Ig: https://www.instagram.com/vzdysbohem/

Akce:

Festival Full of life
Fb: https://www.facebook.com/FullofLifeBRNO
Ig: https://www.instagram.com/fulloflife_brno/

Festival UNITED
Fb: https://www.facebook.com/festivalunited
Ig: https://www.instagram.com/festivalunited/

Festival Na výšinách
FB: https://www.facebook.com/navysinach
Ig: https://www.instagram.com/navysinach/

Kristfest
Fb: https://www.facebook.com/kristfest
Ig: https://www.instagram.com/kristfest/

Campfest
Fb: https://www.facebook.com/CampFest.sk
Ig: https://www.instagram.com/campfest.sk/

New Dawn
Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066345862973