Pastorační středisko

Kurzy Alfa

KURZY ALFA

Kurzy Alfa nabízí příležitost seznámit se s křesťanstvím v přátelském prostředí. Probíhají formou jedenácti setkání, které začíná večeří, pokračuje přednáškou a diskuzí v menších skupinkách.

  • Jídlo – většina setkání začíná jídlem, protože to vytváří skvělou příležitost k seznámení a navázání přátelství.
  • Promluva – otevírají se zde důležité otázky ohledně víry a základů křesťanství. Témata večerů: Kdo je Ježíš? Proč Ježíš zemřel? Jak získat víru? Proč a jak se modlit? Proč a jak číst Bibli? Jak nás Bůh vede? Kdo je Duch Svatý a jak nás vede? Jak mohu být naplněn Duchem svatým? Jak odolat zlému? Uzdravuje Bůh i dnes? A co církev? Jak mluvit o víře s druhými?
  • Diskuse – nejdůležitější součást Alfy, kde mají účastníci příležitost podělit se o úvahy a myšlenky k tématu a na cokoliv se zeptat vedoucího skupinky nebo nemusí říkat vůbec nic, jen naslouchat. Je to příležitost poslechnout si reakce ostatních a upřímně sdílet svůj vlastní pohled na věc v přátelském a otevřeném prostředí.

Více informací najdete na stránkách www.kurzyalfa.cz