Pastorační středisko

O nás

Pastorační středisko podporuje, rozvíjí a koordinuje pastorační práce v brněnské diecézi. Poskytuje rovněž konzultace, poradenství, organizuje přednášky a kurzy. Podílí se na formaci laiků k evangelizaci a službě ve farnostech. Vytváří a spravuje internetové stránky www.vezmiacti.cz.
Pastorační středisko řídí biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání v brněnské diecézi. Ten také koordinuje činnost těchto organizačních složek Biskupství brněnského: Diecézní centrum mládeže, Diecézní centrum života mládeže, Diecézní muzeum.
Dále řídí a koordinuje specifické formy pastorace (vězeňství, nemocnice, …)

Pastorační středisko je odpovědné místnímu biskupovi,
kterým je Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul.

Vedením Pastoračního střediska pro brněnskou diecézi
byl pověřen Mgr. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání.

Tyto stránky představují vlastní pastorační nabídku, aktivity zastřešené střediskem, a zároveň jsou rozcestníkem do jiných souvisejících oblastí.

 

Kontakt

Pastorační středisko
Petrov 5
601 43 Brno
pastorace@dieceze.cz

Biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání brněnské diecéze
R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík
e-mail: senkyrik@biskupstvi.cz
tel. 533 033 290

Pastorační středisko
Mgr. Zdeněk Novák
e-mail: novak.zdenek@biskupstvi.cz
tel. 533 033 299

Církevní turistika
Bc. Petra Dolíhalová
e-mail: dolihalova@biskupstvi.cz
tel. 533 033 289

Noc kostelů
e-mail: nockostelu@dieceze.cz