Pastorační středisko

Služba modliteb za uzdravení a osvobození (exorcismus)

Exorcismus je modlitba, která je v praxi katolické církve známá odnepaměti. V Bibli najdeme mnoho zpráv o tom, že Ježíš vyháněl zlé duchy z posedlých, čili modlil se exorcismus. Dnes má modlitba exorcismu svoje předepsané části, patří mezi ně např. modlitba žalmů, četba evangelia, zříkání se zlého, vyznání víry, apod. Může se ji modlit jen biskupem pověřený kněz, zvláště imperativní části modlitby jsou vyhrazeny pouze jemu. Přednáší je zaštítěn poslušností biskupovi a autoritou samotného Ježíše Krista. Tímto je sám chráněn před silou a působením zlého ducha.

Před samotnou modlitbou exorcismu probíhá různě dlouhé období rozlišování toho, zda problémy, které člověk prožívá, mají duchovní, či psychické souvislosti. Může se také stát, že vznikly kombinací obojího. Při prvním setkání s žádostí o exorcismus tedy můžete očekávat rozhovor, ve kterém se bavíme o různých životních událostech, rozhodnutích, postojích a hledáme možné příčiny problémů, přičemž začínáme těmi přirozenými.

Modlitba exorcismu je bezplatná včetně všech dalších setkání, která nakonec k modlitbě slavného exorcismu nemusí vést. Zůstanou např. na rovině duchovního doprovázení, modlitby za uzdravení, doporučení k dalším odborníkům. V praxi tedy setkání s exorcistou neznamená automaticky modlitbu exorcismu.

 

V případě potřeby se obracejte na níže uvedeném telefonním čísle.

 

Kontakt: +420733742999