Pastorační středisko

Služba pro bezdomovce

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova
Tuto službu poskytuje Oblastní charita Brno
Kontakt: Bratislavská 58, 602 00 Brno 
Telefon: 515 536 434, 739 389 282
E-mail: dcb.brno@brno.charita.cz
Web: brno.charita.cz

Azylový dům pro muže Třebíč
Tuto službu poskytuje Oblastní charita Třebíč
Kontakt: Heliadova 811/10, 674 01 Třebíč
Telefon: 568 843 168, 733 691 521
Email: ad@trebic.charita.cz
Web: trebic.charita.cz

OKNO DOKOŘÁN – Blansko
Oblastní charita Blansko
Web: blansko.charita.cz
Krizová pomoc: 516 417 351

Noclehárna pro muže bez přístřeší
Tuto službu poskytuje Oblastní charita Blansko
Kontakt: Luční 10, 678 01 Blansko
Email: nocleharna@blansko.charita.cz
Telefon: 516 410 467 (20.00-8.00)