Pastorační středisko

Noc kostelů

V roce 2005 proběhla první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni. Během čtyř let se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé se konala v České republice. Noc kostelů nabízí široké veřejnosti v České republice možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání. V České republice se do Noci kostelů každoročně zapojuje na 1 800 kostelů a modliteben, které kromě otevřených dveří nabízejí více než 6 000 doprovodných programů. Zájem bývá pravidelně velký a každoročně se pohybuje kolem 450 000 návštěvnických vstupů.

Cíle a teze

web: www.nockostelu.cz

Info pro pořadatele