Pastorační středisko

Světlo pro tebe

V dokořán otevřeném kostele probíhá za tiché hudby výstav Nejsvětější svátosti. Okolojdoucí, nebo lidé oslovení přímo v ulicích města dvojicí misionářů, mají možnost do kostela vejít a dostane se jim čtyř různých forem přijetí:

  • Přijetí vyzdobeným prostorem chrámu s možností v tichu posedět a prostor si prohlédnout
  • Přijetí laskavým, empatickým a otevřeným křesťanem – průvodcem, který dokáže skrze počáteční rozhovor dle možností směřovat hovor do hloubky, naslouchat a posléze nabídnout základní poselství evangelia o bezpodmínečné Boží lásce k danému člověku, o možnosti nových začátků, o odpuštění, uzdravení, o přítomnosti Boha tady a teď.
  • Přijetí Bohem –  během rozhovoru je příchozím nabídnuta možnost přijít před Krista v Eucharistii a otevřít mu své srdce. Pomoci mohou drobné symboly: zapálení svíce, odevzdání napsaného vzkazu, přijetí nachystaného úryvku z Bible. Průvodce celou dobu provází příchozího modlitbou.
  • Přijetí církví – po stranách kostela jsou přítomni kněží, kteří mohou příchozím posloužit požehnáním, rozhovorem, případně svátostí smíření.

Vše se nese v atmosféře nenucené nabídky, něžného přijetí tak, aby se příchozí lidé cítili bezpečně a komfortně. Po celou dobu v kostel adorují a v tiché modlitbě celou akci nesou přímluvci. Vzkazy odevzdané před NS pak předáváme přímluvcům (např. nemocným, seniorům a podobně) ve farnostech, případně je za ně pak hromadně sloužena mše svatá.