Pastorační středisko

Vstupy do škol

Cíl programů

Cílem projektu je představovat ve školách – převážně základních – témata spojená s křesťanstvím.
Vstupy do škol chtějí přiblížit žákům a studentům poselství křesťanských svátků, seznámit je s významnými postavami křesťanství a také s křesťanskými symboly a hodnotami, které patří k základům naší evropské kultury.

Programy jsou pro školy poskytovány zdarma a vhodně doplňují obsah výuky průřezových témat Multikulturní výchovy a Osobnostní a sociální výchovy.
Mají akreditaci MŠMT ČR v systému DVPP a plně respektují RVP ZV i náboženskou neutralitu školy.

Programy

► Dušičky a Halloween v tradici a kultuře
► Poselství křesťanských Vánoc I a II
► Poselství křesťanských Velikonoc I a II
► Cyril a Metoděj – historie a současnost
► Bible – víc než kniha
► Kostel u nás
► Svědci víry – bohatství našeho národa
Svatí z rodu Přemyslovců aneb počátky české státnosti
(Program vytvořený pro rok 2021 k výročí mučednické smrti svaté Ludmily)
G. J. Mendel – (ne)obyčejný život génia
(Program vytvořený pro rok 2022 k výročí 200 let od Mendelova narození)
Čas a lidský život
(Nový program vytvořený pro rok 2023 k výročí 550 let od narození Mikuláše Koperníka)

Programy můžete objednat na adrese: vstupydoskol@dieceze.cz nebo tel. 533 033 297.

Aktuální informace k programu Vstupy do škol najdete na webu https://kc.biskupstvi.cz/vstupy/