Pastorační středisko

O nás

Pastorační středisko podporuje, rozvíjí a koordinuje pastorační práce v brněnské diecézi. Poskytuje rovněž konzultace, poradenství, organizuje přednášky a kurzy. Podílí se na formaci laiků k evangelizaci a službě ve farnostech. Vytváří a spravuje internetové stránky www.vezmiacti.cz.
Pastorační středisko řídí biskupský delegát pro pastoraci a vzdělávání. Ten také koordinuje činnost těchto organizačních složek Biskupství brněnského: Diecézní centrum mládeže, Diecézní centrum života mládeže, Diecézní muzeum.
Dále řídí a koordinuje specifické formy pastorace (vězeňství, nemocnice, …)

Pastorační středisko je odpovědné místnímu biskupovi,
kterým je Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.

Vedením Pastoračního střediska pro brněnskou diecézi
byl pověřen P. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci.

Tyto stránky představují vlastní pastorační nabídku, aktivity zastřešené naším střediskem, a zároveň jsou rozcestníkem do jiných souvisejících oblastí.

 

 

Kontakt

Pastorační středisko
Petrov 5
601 43 Brno

Biskupský delegát pro pastoraci brněnské diecéze
R. D. Mgr. Roman Kubín
e-mail: kubin@biskupstvi.cz
tel. 533 033 290

Pastorační asistentka
Ing. Jaroslava Doleželová
e-mail: dolezelova@biskupstvi.cz
tel. 533 033 299

Církevní školství, Noc kostelů, Křesťanské Vánoce
Mgr. Marie Pospíšilová
e-mail: pospisilova@biskupstvi.cz
tel. 533 033 296