Pastorační středisko
Teologické večery – přednášky podzim 2020

Teologické večery – přednášky podzim 2020

***********************************************************************************************************************V první polovině večera přednášky Mgr. Stanislava Drobného, Th.D. představí prameny křesťanské víry, vztah katolické víry k jiným křesťanským skupinám a také k některým světovým náboženstvím. V druhé části večera se budeme zamýšlet nad významem slavení a rituálů dnešní doby.…