Pastorační středisko

Pastorační projekty 2024 – vyhodnocení finanční podpory

Milí přátelé,

jak se říká: „Podtrženo, sečteno“.
Na konci ledna jste nám poslali celkem 72 pastoračních projektů, které jste pečlivě připravili s ohledem na potřeby Vaší farnosti a také v souladu se stanoveným cílem – evangelizace.
Všechny žádosti byly po formální stránce v pořádku, až na jednu, která musela být vyřazena. Nesplňovala totiž požadavek na samotného žadatele, kterým musí být farnost.
Součet všech požadovaných finančních částek byl 2,5 milionů. Vzhledem k tomu, že vypsaná částka grantu byla 1 milion, nemohli jsme všem přidělit 100 % požadovaného.
Při stanovení výše příspěvku jsme přihlíželi k hodnocení komise, která Vaše projekty detailně zkoumala a konzultovala. Hodnotící komise byla složena z 9 členů Pastorační rady diecéze.

Rádi bychom Vám poděkovali za snahu a vážíme si Vašeho nasazení při přípravě podkladů pro žádost

Kompletní tabulku s výslednými částkami naleznete ZDE