Pastorační středisko

Formační setkávání kněží

Formační setkání pro kněze a jáhny (trienálky) se uskutečňují přibližně jednou za čtrnáct dní ve školním roce. Podporují další vzdělávání kněží a jáhnů. Zároveň jsou jednou z forem kněžského společenství a kolegiality v rámci diecéze.