Pastorační středisko

Služba ve věznicích

Ve vězeňských zařízeních na území brněnské diecéze je k dispozici duchovní služba. Věnují se ji duchovní z různých křesťanských církví. Kontaktní osoby z řad kněží a jáhnů naší diecéze:

 • Mgr. Ladislav Kinc – jáhen
  tel. 516 463 315, e-mail: kinc@dieceze.cz
  moderátor pro koordinaci duchovní služby ve věznicích na území brněnské diecéze, pověřen duchovní službou ve věznici v Kuřimi a ve věznici Brno-Bohunice
 • doc. Mgr. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. – jáhen
 • speciální služba duchovních obnov ve věznicích
 • R. D. Mgr. Petr Bartoněk – farář
  tel. 605 156 564, e-mail: petr.bartonek@email.cz
  pověřen duchovní službou ve věznici ve Znojmě
 • R. D. ThLic. Marek Hlávka – farář
  e-mail: posta@nasefarnosti.cz
  pověřen duchovní službou ve věznici v Kuřimi
 • R. D. Mgr. Petr Hošek – farář
  tel. 544 224 215, e-mail: kefas@seznam.cz
  pověřen duchovní službou ve věznici v Rapoticích
 • R. D. Ing. Pavel Kolář, CSc. – rektor kostela
  tel. 739 217 845, e-mail: ing.kolar@gmail.com
  pověřen duchovní službou ve věznici v Kuřimi
 • Mgr. Josef Ondráček – výpomocný duchovní
  tel. 519 371 413, e-mail: ondrjosef@gmail.com
  pověřen duchovní službou ve věznici v Břeclavi
 • R. D. Mgr. Milan Plíšek – farní vikář
  tel. 515 296 384, e-mail: vranov@fatym.com
  pověřen duchovní službou ve věznici ve Znojmě
 • Mgr. Jaromír Smejkal – farář
  tel. 737 829 205, e-mail: duchpast@podaneruce.cz
  pověřen duchovní službou ve věznici Brno-Bohunice, Břeclav a Znojmo
 • ThDr. Lukasz Andrzej Szendzielorz – farář
  e-mail: szen.lk@volny.cz
  pověřen duchovní službou ve věznici v Břeclavi-Poštorné
 • Roman Šimků – pastorační asistent
  e-mail: duchpast@podaneruce.cz
  pověřen duchovní službou ve věznici Brno-Bohunice
 • PhDr. Ing. Vladimír Večeřa – jáhen
  tel. 548 530 034, e-mail: vladimir.zbraslav@volny.cz
  pověřen duchovní službou ve věznici Rapotice.

Aktuální informace a více na stránkách Vězeňské duchovní péče a služby www.vdpcr.eu.