Pastorační středisko

Kurz Služba ve farnosti

Další běh se uskuteční od ledna 2022, s přihlašováním na podzim 2021.

Kurz probíhá jednou za dva roky a je určen těm, kteří slouží nebo budou sloužit ve farnostech v těchto oblastech: podávání sv. přijímání v kostele, návštěvování nemocných s eucharistií, vedení bohoslužeb slova bez kněze, vedení Denní modlitby církve, vedení modlitby růžence, křížové cesty, malého společenství (jen základní informace) a podobně. Předpokládá se úspěšné absolvování Teologického kurzu (nebo absolvování jednoročního katechetického kurzu v minulosti). Absolvování kurzu Služba ve farnosti je předpokladem, nikoli nárokem na ustanovení k příslušné službě.