Pastorační středisko

Kurz Služba ve farnosti

Další běh se uskuteční, dá-li Pán, od ledna 2022, přihláška s podrobnými informacemi ke stažení zde.

Předpokládané termíny: 22.1., 12.2., 26.2., 19.3.2022. Přihláška musí být odevzdána před zahájením kurzu, jinak nebude přijata!

Kurz probíhá jednou za dva roky a je určen těm, kteří slouží nebo budou sloužit ve farnostech v těchto oblastech: podávání sv. přijímání v kostele, návštěvování nemocných s eucharistií, vedení bohoslužeb slova bez kněze, vedení Denní modlitby církve, vedení modlitby růžence, křížové cesty, malého společenství (jen základní informace) a podobně. Předpokládá se úspěšné absolvování Teologického kurzu (nebo absolvování jednoročního katechetického kurzu v minulosti). Absolvování kurzu Služba ve farnosti je předpokladem, nikoli nárokem na ustanovení k příslušné službě.