Pastorační středisko

Kurz Služba ve farnosti

Kurz chystáme na leden 2020. Termíny budou: 18.1., 8.2., 7.3., 21.3. 2020.

Kurz probíhá jednou za dva roky a je určen těm, kteří slouží nebo budou sloužit ve farnostech v těchto oblastech: podávání sv. přijímání v kostele, návštěvování nemocných s eucharistií, vedení bohoslužeb slova bez kněze, vedení Denní modlitby církve, vedení modlitby růžence, křížové cesty, malého společenství (jen základní informace) a podobně. Předpokládá se úspěšné absolvování Teologického kurzu (nebo absolvování jednoročního katechetického kurzu v minulosti). Absolvování kurzu Služba ve farnosti je předpokladem, nikoli nárokem na ustanovení k příslušné službě.