Pastorační středisko

Kurz Dobrovolník v pastorační péči v nemocnicích a sociálních ústavech

Kurz je určen lidem, kteří budou pomáhat v duchovní péči o staré a nemocné lidi, pomůže ale také všem, kteří se o staré a nemocné již starají a chtějí si takto rozšířit svůj obzor.
Obsahem kurzu jsou informace o pastoračním rozhovoru a jeho teologických předpokladech, o specifikách duchovní péče u nemocných a seniorů, o základních církvích a náboženských společnostech v České republice a o zásadách práce ve zdravotnických a sociálních ústavech. Součástí kurzu je také supervidovaná praxe ve zdravotnickém zařízení, která umožní člověku reflektovat svůj způsob přítomnosti u nemocného.

Nejbližší kurz začne, dá-li Pán, na podzim v roce 2021.

Veškeré další informace pouze na e-mailu: dobrovolnikpp@gmail.com