Pastorační středisko

Kurz Katecheta

Kurz pořádá Diecézní katechetické centrum.

Čas konání: od října 2021 do června 2022 (cca 14 sobot dle daného rozvrhu)
Místo konání:  pravděpodobně Petrov 2, sál za katedrálou v Brně
Odpovědný vedoucí: ThLic. Tomáš Koumal – vedoucí Diecézního katechetického centra
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Šumberová
Cílová skupina: budoucí katecheté, především na farách

Navazuje na Teologický kurz a je určen těm, kdo chtějí po dohodě s duchovním správcem spolupracovat ve farní katechezi. Kurz chce poskytnout účastníkům základní vědomosti z katecheticko-pedagogických oborů, informovat je o zásadách pastorační práce s lidmi ve farnostech, zvláště s dětmi školního věku. Nepředává jen vědomosti teoretické, ale nabízí také řadu praktických workshopů a katechetických metod. Jeho součástí jsou i náslechy a výstupy v hodinách náboženství. Doporučuje se i katechetkám a katechetům, kteří absolvovali „starý“ jednoletý katechetický kurz před rokem 2002. Nejdříve na základě řádného absolvování TK a kurzu Katecheta (nebo na základě absolvování jednoročního katechetického kurzu v minulosti) může správce farnosti žádat pro svého katechetu kanonickou misi. Přihlášky do kurzu budou k dispozici od června t. r. na Diecézním katechetickém centru a na jeho webových stránkách.