Pastorační středisko
Marie utěšuje Evu – zamyšlení nad obrazem
Marie utěšuje Evu – zamyšlení nad obrazem

Marie utěšuje Evu – zamyšlení nad obrazem

V obrazu znázorňujícím Marii, která utěšuje Evu, slyšíme žalmistovu píseň: „Můj nářek jsi obrátil v tanec, rozvázals mou žínici, přepásals mě radostí, aby ti zpívala má duše bez ustání.“ (Žalm 30,12-13) Obraz je zasazen do rajské zahrady, která byla místem…