Pastorační středisko
Teologické večery podzim 2021
Teologické večery podzim 2021

Teologické večery podzim 2021

V podzimním cyklu bude možnost vyslechnout přednášky doc. Dr. Petra Marečka, Th.D.; doc. Ing. Dr. Pavla Kopečka, Th.D. a Mgr. Stanislava Drobného, Th.D. Od 17.30 hodin se představí biblické postavy: Nikodém, Samaritánka, Tomáš, Marie Magdalská a učedník, kterého Ježíš miloval.…

Nový kurz Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách
Nový kurz Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách

Nový kurz Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách

Kurz je vhodný pro ty, kdo pomáhají v duchovní službě v nemocnicích, ve farnostech nebo sociálních ústavech. Kurz bude probíhat v pěti sobotních setkáních: 16.10. 2021, 6.11.2021, 15.1.2022, 12.2.2022, 5.3.2022. Více info v rubrice Vzdělávací kurzy. Přihlášky na e-mailu: dobrovolnikpp@dieceze.cz…

Marie utěšuje Evu – zamyšlení nad obrazem
Marie utěšuje Evu – zamyšlení nad obrazem

Marie utěšuje Evu – zamyšlení nad obrazem

V obrazu znázorňujícím Marii, která utěšuje Evu, slyšíme žalmistovu píseň: „Můj nářek jsi obrátil v tanec, rozvázals mou žínici, přepásals mě radostí, aby ti zpívala má duše bez ustání.“ (Žalm 30,12-13) Obraz je zasazen do rajské zahrady, která byla místem…