Pastorační středisko

Marie utěšuje Evu – zamyšlení nad obrazem

V obrazu znázorňujícím Marii, která utěšuje Evu, slyšíme žalmistovu píseň: „Můj nářek jsi obrátil v tanec, rozvázals mou žínici, přepásals mě radostí, aby ti zpívala má duše bez ustání.“ (Žalm 30,12-13)

Obraz je zasazen do rajské zahrady, která byla místem setkání Adama a Evy s Bohem, ale zároveň i místem první tragédie. Kompozici obrazu dominuje teplá zlatá záře v pozadí, jako by celou scénu sjednocovala božská přítomnost.

Postavy obklopují větve s listy a plody fíkovníku. Připomínají situaci, kdy si Adam a Eva vyrobili zástěry z listů tohoto stromu, aby zakryli svoji nahotu. Fíky obsahují mnoho semen, a proto jsou symboly plodnosti a potomstva.

Eva se zdá zpočátku smutná, v obličeji se jí zračí vědomí hříchu a ubohosti, ale pohled na očekávané dítě ji naplňuje nadějí. Panna Maria ji něžně hladí, nechává ji, aby se dotkla jejího těhotného břicha a ruky. Tím připomíná, že Pán je skutečně přítomen v jejich středu a že je vykoupí.

Eviny nohy jsou propletené hadím tělem a ocasem. Hadova hlava přetočená temenem dolů je přitlačena Mariinou levou nohou a nevykazuje nad ní žádnou moc: Maria hadovi vládne. Obraz odkazuje na Genesis 3,15: „Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě.“

Mariino bílé skládané roucho připomíná styl současného chrámového roucha, které se nosí         v některých církvích. Čelenka barvy oblohy symbolizující to, co je zbožné, duchovní a nebeské, plynule přechází v závoj. Ten můžeme vnímat jako vodu stékající z Kristova boku téměř dolů       k nohám, kde je had.

Kéž jako Eva odvracíme pohled od pokušení, které nás obklopuje, k našemu vykoupení.

Obraz pro Průvodce adventem používáme s laskavým svolením autorky sestry Grace Remington z trapistického opatství Mississippi Abbey v Dubuque ve státě Iowa v USA. Copyright to Sister Grace Remington.

Texty Průvodce adventem 2020 si můžete zdarma stáhnout v nové aplikaci.

Každý den naleznete texty na stránkách Pastoračního střediska: https://pastorace.biskupstvi.cz/.