Pastorační středisko

Teologické večery – přednášky podzim 2020

 

 Sdělujeme všem účastníkům, že v důsledku vládních opatření se DO ODVOLÁNÍ

 Teologické večery k o n a t  N E B U DO U !

 

***********************************************************************************************************************

V první polovině večera přednášky Mgr. Stanislava Drobného, Th.D. představí prameny křesťanské víry, vztah katolické víry k jiným křesťanským skupinám a také k některým světovým náboženstvím.

V druhé části večera se budeme zamýšlet nad významem slavení a rituálů dnešní doby. Uvědomíme si základní charakteristiky křesťanské liturgie i její význam a místo v duchovním životě (doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D).

Kurz se uskuteční, dá-li Pán, v sále Biskupství brněnského v Brně, Petrov 2, vždy ve čtvrtek 24. září, 8. a 22. října a 5. a 19. listopadu 2020 od 17:00 do 20:15 hodin.

Na večery se nepřihlašuje. Na náklady můžete přispět dobrovolným příspěvkem přímo na místě. Příspěvek není podmínkou účasti. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Plakát Teologické večery podzim 2020 k vytištění

Podrobný program jednotlivých setkání Teologických večerů podzim 2020 k vytištění

Podrobná témata jednotlivých setkání:

Křesťanská víra – Člověk a slavení
 
24. 9.

Druhý vatikánský koncil – Mgr. Stanislav Drobný, Th.D.

Charakteristika koncilu v kontextu dějin katolické církve.

Pseudonáboženské svátky – rituály v dnešní společnosti – doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

„Rituály nám pomáhají vytvářet emocionální spojení se značkami a výrobky.
Díky nim si lépe pamatujeme věci, které kupujeme.“

Martin Lindstrom, dánský psycholog marketingu

8. 10. Inspirace – Mgr. Stanislav Drobný, Th.D.

Poslání Ducha Svatého v křesťanské existenci.
Výklad biblické inspirace, zrodu a úkonu víry, původu církve.

Liturgie a její atraktivita – doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

„„Slovo Boží poslouchat schopni nejste. Přemýšlíte o svých kšeftech,
a když vyjdete z kostela, tak už zase obchodujete.“

Origenes, starověký křesťanský filosof a teolog

22. 10. Křesťanství v pluralitě – Mgr. Stanislav Drobný, Th.D.

Ekumenismus, vztah katolické víry a církve k jiným křesťanským denominacím,
dějinný vývoj i novodobá situace.

Jak prožívat liturgii? – doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

„Nejkrásnější a nejhlubší pocit, jaký může člověk zažít, je poznat tajemno.
To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí
v umění a ve vědě.“

Albert Einstein, německo-americký fyzik

5. 11. Křesťanství v dialogu světa náboženství – Mgr. Stanislav Drobný, Th.D.

Křesťanství jako jedno z mnoha světových náboženství.
Katolické principy vztahu k jiným náboženstvím.

Liturgie v době pandemie Covid-19 – doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.
„Informace by měly být racionální a neměly by přiživovat iracionální strach.
V současnosti jsou lidé závislí na zprávách a informace interpretují katastroficky.“

Pavel Mohr, předseda České psychiatrické společnosti

19. 11. Křesťanství a svět – Mgr. Stanislav Drobný, Th.D.

Křesťané žijí uprostřed světa, nepocházejí však z něj.
Některé biblické souvislosti vztahu víry a světa a jejich novodobé porozumění.

Nedělní bohoslužba bez kněze – doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

„Ten, který vstal z mrtvých, slaví v nás neutuchající slavnost.“

sv. Atanáš, starověký církevní autor