Pastorační středisko

Teologické večery – přednášky a diskuse

 

V souvislosti se vzniklou situací a probíhajícími opatřeními sdělujeme, že se Teologické večery 12.3.2020 neuskuteční. Děkujeme za pochopení. Pastorační středisko brněnské diecéze.

***********************************************************************************************************************

 

 

Nový cyklus přednášek a diskuzí pod názvem Teologické večery.

V první polovině večera přednášky Mgr. Dr. Stanislava Drobného, Th.D. představí prameny křesťanské víry, vztah katolické víry k jiným křesťanským skupinám a také vztah k některým světovým náboženstvím.

V druhé části večera se budeme zamýšlet nad významem slavení a rituálů dnešní doby. Uvědomíme si základní charakteristiky křesťanské liturgie i její význam a místo v duchovním životě (doc. Ing. Dr. Pavel Kopeček, Th.D).

Kurz bude v sále Biskupství brněnského v Brně, Petrov 2, vždy ve čtvrtek 13. a 27. února, 12. a 26. března a 16. dubna 2020 od 17:00 do 20:15 hodin.

Na večery se nepřihlašuje. Na náklady můžete přispět dobrovolným příspěvkem. Příspěvek není podmínkou účasti. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Plakát Teologické večery jaro 2020 k vytištění

Podrobný program jednotlivých setkání Teologických večerů jaro 2020 k vytištění

Podrobná témata jednotlivých setkání:

Křesťanská víra – Člověk a slavení
 
13. 2.

Teologická hermeneutika – Mgr. Dr. Stanislav Drobný, Th.D.

Principy porozumění křesťanské víry, její prameny a pravdivost,
možnosti jejího výkladu a sdělitelnost.

 

Význam slavení v lidském životě – doc. Ing. Dr. Pavel Kopeček, Th.D.

„Život bez svátků je jako dlouhá cesta bez hospod“.

Demokritos (antický filosof)

27. 2. Křesťanství a spása – Mgr. Dr. Stanislav Drobný, Th.D.

Náboženství jsou cesty ke spáse, jedinečnost křesťanské spásy a možnosti jejího sdílení.

 

Rituál a kultura – doc. Ing. Dr. Pavel Kopeček, Th.D.

„Rituál je novým zpřítomněním prvopočátečního mýtu, neboť nepřetržitě uvádí minulost do přítomnosti“.

Mircea Eliade (religionista a filosof náboženství)

12. 3. Křesťanství v pluralitě – Mgr. Dr. Stanislav Drobný, Th.D.

Ekumenismus, vztah katolické víry a církve k jiným křesťanským denominacím,
dějinný vývoj i novodobá situace.

 

Pseudonáboženské svátky – rituály v dnešní společnosti – doc. Ing. Dr. Pavel Kopeček, Th.D.

„Rituály nám pomáhají vytvářet emocionální spojení se značkami a výrobky. Díky nim si lépe pamatujeme věci, které kupujeme.“

Martin Lindstrom (dánský psycholog marketingu)

26. 3. Křesťanství v dialogu světa náboženství – Mgr. Dr. Stanislav Drobný, Th.D.

Křesťanství je jedno z mnoha světových náboženství, katolické principy vztahu k jiným náboženstvím.

 

Liturgie a její atraktivita – doc. Ing. Dr. Pavel Kopeček, Th.D.
„Slovo Boží poslouchat schopni nejste. Přemýšlíte o svých kšeftech, a když vyjdete z kostela, tak už zase obchodujete.“

Origenes (starověký křesťanský filosof a teolog)

16. 4. Křesťanství a svět – Mgr. Dr. Stanislav Drobný, Th.D.

Křesťané žijí uprostřed světa, nepocházejí však z něj.
Některé biblické souvislosti vztahu víry a světa a jejich novodobé porozumění.

 

Jak prožívat liturgii? – doc. Ing. Dr. Pavel Kopeček, Th.D.

„Nejkrásnější a nejhlubší pocit, jaký může člověk zažít, je poznat tajemno.
To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí
v umění a ve vědě.“

Albert Einstein (německo-americký fyzik)