Pastorační středisko

10. výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně

Pátek 27. 9. 2019

17:30 katedrála sv. Petra a Pavla: děkovná mše svatá, hlavní celebrant diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

18:30 Brno, sál Petrov 2: Ohlédnutí za akcí po 10 letech
zahájení diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle, promítání sestřihu mše svaté v Brně-Tuřanech 27. 9. 2009 a záznamu video rozhovoru V. Moravce s P. M. Mičánkem, střípky vzpomínek účastníků a pořadatelů, malá výstavka fotografií a dalších tematických materiálů