Pastorační středisko

Připomenutí výročí Pražského jara a srpnových událostí roku 1968

 

21.8.2018: 15.00 workshop zdobení svící, 17.30 přednáška publicisty Luďka Navary, 19.00 koncert a modlitební večer; 26.8.2018 10.30 mše sv. s připomenutím obětí totality

Brněnská katedrála sv. Petra a Pavla a přilehlý areál Petrova budou letos v srpnu jedním z míst oslav a připomenutí významného mezníku novodobých dějin českého národa: 50. výročí událostí roku 1968 – tzv. Pražského jara a srpnových událostí t. r.
V úterý 21. srpna 2018 v 19:00 proběhne v katedrále slavnostní koncert duchovní hudby. Zazní Missa solemnis J. Schreiera v podání Pěveckého sdružení MAGNIFICAT, sólistů a Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla pod taktovkou Petra Kolaře. Na koncert naváže společný večer chval, díků a proseb se zpěvy Taizé, s možností zapálit svíci na svůj úmysl a se závěrečným požehnáním městu a národu. V katedrále mohou příchozí zhlédnout i výstavu „Tváře místní církve“ přichystanou k výročí 100 let od vzniku republiky Diecézním muzeem. Výstava přibližuje život a odkaz dvanácti zajímavých osobností minulého století ze sedmi brněnských farností.
Je připraven i doprovodný program v areálu Petrova. Diecézní muzeum nabídne zvýhodněné vstupné do všech expozic a od 15:00 tvořivý workshop s možností ozdobit si svíci na večerní program v katedrále. V 17:30 na Petrově 9 ve farním sále proběhne přednáška a beseda Ing. Bc. Luďka Navary „Rok 1968 jako mezník českých novodobých dějin“.
V neděli 26. srpna 2018 v 10:30 budou oslavy zakončeny slavnostní bohoslužbou v katedrále s připomenutím všech obětí totality.