Pastorační středisko

Nový školní rok na církevních školách brněnské diecéze

Šk. rok 2018/2019 začíná pro více než 3 600 dětí, školáků a studentů církevních škol diecéze

Nový školní rok zahájí církevní školství brněnské diecéze tradičními úvodními bohoslužbami s prosbami o Boží požehnání a dary Ducha Svatého. V Třebíči úvodní mše svatá navíc odstartuje oslavy 25. výročí založení místního Katolického gymnázia. V rámci oslav jubilea všichni aktéři školy společně s početnými příznivci chtějí vytvořit rekord ve skládání papírových lodiček – loga gymnázia. Škola zároveň prochází náročným obdobím, kdy za plného provozu probíhá přístavba a modernizace školy ve výši téměř 80 miliónů Kč financovaná z prostředků EU.

V měsíci září v uplynulých dvou letech církevní školy z Brna a okolí uspořádaly u příležitosti svátku patronky církevního školství sv. Ludmily Den církevních škol.
Letos je naplánována nová náplň této společné akce. Žáci a vyučující chtějí vykonat něco navíc pro své město a pro jeho znevýhodněné obyvatele. Po zahajovací bohoslužbě v brněnské katedrále téměř tisícovka mladých lidí zamíří se svým programem do hospiců a zařízení pro seniory, do dětských domovů a mateřských škol. Dále také pomohou s údržbou veřejné zeleně a při úklidu v brněnské ZOO. Studenti a pedagogové Střední církevní zdravotnické školy na Grohově ulici zase plánují darovat krev a na informačních stanovištích v centru města ukázky první pomoci a resuscitace. K akci „Brňáků“ se připojí i Katolické gymnázium v Třebíči a Křesťanská mateřská škola Karolínka ve Slavkově.